درسگفتار دایره شایستگی - آکادمی میترا آرمان - دوره های رشدشغلی
درسگفتار دایره شایستگی

درسگفتار دایره شایستگی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

در این 15 درس صوتی رایگان شما با دایره شایستگی خودتان آشنا می شوید و می آموزید چگونه با مهارت های رشدفردی تاثیری خوبی روی زندگی خود بگذارید.

درسنامه:

 • درسگفتار اول: دایره شایستگی چیست؟
 • درسگفتار دوم: دایره شایستگیتو پیدا کن!
 • درسگفتار سوم: برای شروع کردن صبر نکن تا خودت را بشناسی
 • درسگفتار چهارم:چگونه جایی که در آن موفق ترم پیدا کنم؟
 • درسگفتار پنجم: آیا شغل می تواند ما را خوشحال کند؟
 • درسگفتار ششم: چرا شغلِ معنادار شما را نجات می دهد؟
 • درسگفتار هفتم: فلو چیست؟ سه راهکار برای دستیابی به آن
 • درسگفتار هشتم: ۵ وظیفه ی دورکاری را بدانید تا شغل خود را حفظ کنید
 • درسگفتار نهم: سه راهکار برای آدمایی که همیشه دوست دارن همه ازشون راضی باشن!
 • درسگفتار دهم: چرا این قدر زیاد مسئولیت می پذیری؟
 • درسگفتار یازدهم: ۹ راهکاری که باعث می شود در محیط کار خوشحال باشم
 • درسگفتار دوازدهم: چگونه وقتی از کار بر روی اهدافتان خسته شده اید، کماکان تمرکز خودتان را حفظ کنید؟
 • درسگفتار سیزدهم: این ۴ نکته را بدانید تا در محیط کار رشد کنید
 • درسگفتار چهاردهم: چرا باید در پروژه های شگفت انگیز کنار هم بمانیم؟
 • درسگفتار پانزدهم: آیا خلق اثرهنری به رشد شخصیت ما کمک می کند؟
 • هشت کتاب برای پیدا کردن دایره شایستگی
Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this دوره to submit a review.

سبد خرید