چهار تکنیک تغییر در شرایط سخت - آکادمی میترا آرمان - دوره های رشدشغلی
چهار تکنیک تغییر در شرایط سخت

چهار تکنیک تغییر در شرایط سخت

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

توضیحات دوره

در این مینی دوره صوتی به چهار مبحث کلیدی پرداختیم که در شرایط دشوار به کار می آید. رویکرد این دوره نگاه به خویشتن و بازنگری پتانسیل های پنهان زندگی ماست. طوری که بتوانیم کمی از دشواری شرایط کم کنیم و مجهزتر به جلو گام برداریم.

درسنامه:

  • جلسه صفرم- رشد در شرایط سخت
  • درس اول-همرنگی با اجتماع
  • درس دوم- شروع تازه
  • درس سوم-اعتمادبه نفس
  • درس چهارم- اهمال کاری
Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this دوره to submit a review.

سبد خرید